Houyet Churchyard

Houyet, Provinz Namur

1914-18 & 1939-45

N 50°11'7.7" E 5°0'43.3"

Feld 1

Feld 2

Aufnahme vom 05.10.2019

Nach oben